Prikupljanje dokumentacije

Svu potrebnu dokumentaciju prikupljamo bez prisustva rodbine pokojnika i završavamo sve administrativne poslove kako u zemlji gde je pokojnik preminuo, tako i na mestu gde će se pokojnik sahraniti.