Pribavljanje dokumentacije

Dokumentacija za obavljanje sahrane u Srbiji potrebna je samo potvrda o smrti koja se dobija od doktora (patologa), ako je lice preminulo van bolnice ili na odelenju ustanove gde je lice lezalo, nakon toga sa tom potvrdom i ličnom kartom u opštini grada vadi se izvod iz matične knjige umrlih.

Umanjenje pogrebnih troškova

Lice koje je snosilo troškove sahrane u slučaju da je preminula osoba bila penzioner Republike Srbije ima pravo na umanjenje pogrebnih troškova. Visinu umanjenja utvrđuje Republički font za penzijsko i invalidsko osiguranje. Uz zahtev koji možete preuzeti kod nas prilaže se sledeće:

  • izvod iz matične knjige umrlih (2 fotokopije)
  • fotokopija lične karte podnosioca zahteva
  • broj tekućeg računa lica koje je snosilo troškove sahrane
  • poslednji ček od penzije preminulog lica
  • račun iz pogrebnog preduzeća
sr_RSSerbian
Verified by MonsterInsights